www.hevacz.cz
Otevírací doba skladu:
po,út,čt 7-15h, středa 7-15,30, pátek 7-12h

Procvičovací sešity

řadit:
 zobrazit:
 z 18

SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 1. díl formát: A4 Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s odlišením v učebnici. V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování (řádkování je stejné jako u písanek). U úkolech žáci dopisují, podtrhují, luští tajenky, opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam přísloví... Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování i/ý. cena za ks
212035 /
57,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 2. díl formát: A4 Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna merodika k úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s odlišením v učebnici. V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování (řádkování je stejné jako u písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují, luští tajenky, opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam přísloví... Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování i/y. cena za ks
212036 /
57,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 1. díl formát: A4 Orientační obsah: Metodický úvod Opakování - význam slov Opakování - věta Opakování - slova Opakování - hlásky Opakování - tvrdé a měkké souhlásky Opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Opakování - výslovnost a psaní souhlásek ve slovech Opakování - podstatná jména Opakování - podstatná jména obecná a vlastní Rod, číslo a pád podstatných jmen Opakování - slovesa Časování sloves Opakování - předložky a spojky Tvary podstatných jmen a sloves Tvary slov a slova příbuzná Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Obsah cena za ks
212040 /
46,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 2. díl formát: A4 Orientační obsah: Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Slova s předponou vy-, vý- Vyjmenovaná slova po Z Slovní druhy Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Slova ohebná Příslovce Předložky, spojky Částice Citoslovce Věta jednoduchá a souvětí Stavba věty jednoduché Souvětí Obsah cena za ks
212042 /
46,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 1. díl formát: A4 Orientační obsah: Metodický úvod Opakování - význam věty a slova Opakování - význam slova Opakování - hlásky Opakování - slovní druhy Opakování - podstatná jména Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky Opakování - slovesa Opakování - slovní druhy ohebné Opakování - příslovce, předložky, spojky Stavba slova Rozdíl mezi předponou a předložkou Opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z Věta jednoduchá a souvětí Věta jednoduchá - podmět a přísudek Podmět a přísudekě cena za ks
212044 /
39,60 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 2. díl formát: A4 Orientační obsah: Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského Souhrnná cvičení Slovesa - opakování Časování sloves v přítomném, budoucím a minulém čase Opakování Shoda přísudku s podmětem rodu středního, ženského, mužského Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným Opakování cena za ks
212045 /
39,60 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 1. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Orientační obsah: Numerace v oboru 1 - 5, čísla 1 - 3, základní geometrické útvary, čísla 4 - 5, číslo 0, opakování, numerace v oboru 1 - 10, geometrické cvičení cena za ks
212009 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 2. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Orientační obsah: číslo 6, 7, 8, 9, 10, opakování cena za ks
212010 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 3. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Orientační obsah: čísla 0 - 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky, sčítání a odčítání s přechodem desítky, opakování, hádanky cena za ks
212011 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 1. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Obsah: počítání do 20 bez přechodu přes desítku, geometrie, sčítání do 20 s přechodem přes desítku, geometrie, odčítání do 20 s přechodem přes desítku, počítání se závorkami cena za ks
212012 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 2. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Obsah: počítání do 100, měření, zaokrouhlování na desítky, počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku, souměrnost, geometrie cena za ks
212013 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 3. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. obsah: čas, násobení 0 - 5, litry, kilogramy, dělení jednou - pěti, sčítání a odčítání do sta cena za ks
212014 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 1. díl formát: A4 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. a 2. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. cena za ks
212050 /
29,70 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 2. díl formát: A4 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. a 2. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. cena za ks
212051 /
29,70 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 3. díl formát: A4 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. a 2. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. cena za ks
212052 /
29,70 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 1. díl formát: A4 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako ve 3. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. cena za ks
212053 /
29,70 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 2. díl formát: A4 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako ve 3. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. cena za ks
212054 /
29,70 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 3. díl formát: A4 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako ve 3. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. cena za ks
212055 /
29,70 Kč vč.DPH