Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
https://www.hevacz.cz
Dopravné nad 2000,- zdarma
Pro zobrazení velkoobchodních cen je nutné se zaregistrovat/přihlásit s Vaším IČO.

Procvičovací sešity

řadit:
 zobrazit:
 z 26

SKLADEM
Logopedické pohádky Popelka. Titul obsahuje 24
stran pohádkového příběhu vytvořeného
společeně s logopedem se zaměřením na hlásku L.
Cena za kus.
570417 /
78,40 Kč vč.DPH
SKLADEM
SKLADEM
212131 /
31,10 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 1. díl,
formát A4. Sešity jsou velice přehledné
a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k
procvičování učiva. Přímo na
jednotlivých stránkách je uváděna metodika k
úkolům, ale většina úkolů je
samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva
(opakování, výklad, sloh) jsou barevně
odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s
odlišením v učebnici. V procvičovacích
sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování
(řádkování je stejné jako u
písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují,
luští tajenky, opisují, vybírají z
nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam
přísloví... Velký prostor je
věnovaný opakování a doplňování i-ý. Cena za kus.
212035 /
61,00 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 2. díl,
formát A4. Sešity jsou velice přehledné
a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k
procvičování učiva. Přímo na
jednotlivých stránkách je uváděna metodika k
úkolům, ale většina úkolů je
samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva
(opakování, výklad, sloh) jsou barevně
odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s
odlišením v učebnici. V procvičovacích
sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování
(řádkování je stejné jako u
písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují,
luští tajenky, opisují, vybírají z
nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam
přísloví... Velký prostor je
věnovaný opakování a doplňování i-ý. Cena za kus.
212036 /
56,45 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 1. díl,
formát A4.
Orientační obsah: Metodický úvod, Opakování -
význam slov, Opakování - věta,
Opakování - slova, Opakování - hlásky, Opakování -
tvrdé a měkké souhlásky,
Opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, Opakování
- výslovnost a psaní souhlásek ve
slovech, Opakování - podstatná jména, Opakování -
podstatná jména obecná a vlastní
Rod, číslo a pád podstatných jmen, Opakování -
slovesa, Časování sloves, Opakování -
předložky a spojky, Tvary podstatných jmen a
sloves, Tvary slov a slova příbuzná,
Vyjmenovaná slova po B, Vyjmenovaná slova po L,
Vyjmenovaná slova po M. Cena za kus.
212040 /
46,00 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 2. díl,
formát A4. Orientační obsah:
Vyjmenovaná slova po M, P,S,V, Z, Slova s
předponoun vy-, vý-,slovní druhy,Podstatná
jména, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa,
Slova ohebná, Příslovce,
Předložky, spojky, Částice, Citoslovce, Věta
jednoduchá a souvětí, Stavba věty
jednoduché, Souvětí. Cena za kus.
Souvětí
Obsah

cena za ks
212042 /
44,95 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 1. díl,
formát A4. Orientační obsah:
Metodický úvod, Opakování - význam věty a slova,
význam slova, hlásky, slovní druhy,
podstatná jména, přídavná jména, zájmena,
číslovky, slovesa, slovní druhy ohebné,
Příslovce, předložky, spojky, Nově - Stavba slova,
Rozdíl mezi předponou a
předložkou, Opakování - vyjmenovaná slova po B, L,
M, P, S, V, Z, Věta jednoduchá a
souvětí, Věta jednoduchá - podmět a přísudek,
Podmět a přísudekě. Cena za kus.
212044 /
37,64 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 2. díl,
formát A4. Orientační obsah:
Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského,
mužského, Souhrnná cvičení,
Slovesa - opakování, Časování sloves v přítomném,
budoucím a minulém čase, Opakování
Shoda přísudku s podmětem rodu středního,
ženského, mužského, Shoda přísudku s
podmětem nevyjádřeným, Opakování. Cena za kus.
212045 /
37,64 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
512057 /
31,36 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
512058 /
31,36 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
512059 /
31,36 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Stíratelný sešit - Procvičuj si psaní písmen a
číslic, licenční motivy regionální a
zahraniční, právně nezávadné. Mix motivů Krtek 1 a
Krtek 2. Velikost 16,5 x 23,5 x
1,2 cm (š x d x v),12 stran včetně obálky. Lesklý
povrch z lícové i rubové strany
zaručuje opakovatelnost spolu s popisovačem s
plstěným hrotem, který je nedílnou
součástí výrobku. Povrch a přiložený popisovač
zajišťují opakovatelnost psaní bez
stresu z neúspěchu lesklý povrch zaručuje správný
skluz fixu. Předtištěné linky
korespondují s linkami v písankách.Sešit slouží k
opakovanému nácviku jednotažného
písma, číslic, hodin vše vloženo v transparentním
sáčku. Cena za kus.
212098 /
92,00 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Stíratelný sešit - Procvičuj si (před)školáku.
Licenční motivy regionální a
zahraniční, právně nezávadné. Velikost 16,5 x 23,5
x 1,3 cm (š x d x v), 12 stran
včetně obálky, sešit vytvořen na základě
doporučení Poradny pedagogů. Lesklý povrch
z lícové i rubové strany zaručuje opakovatelnost
spolu s popisovačem s plstěným
hrotem, který je nedílnou součástí výrobku. Povrch
a přiložený popisovač zajišťují
opakovatelnost psaní bez stresu z neúspěchu. Sešit
slouží k opakovanému nácviku
základních tvarů, čar, obloučků, jednoduchých
uvolňovacích cviků, jednotažek, tedy
příprava dítěte na výuku psaní. Cena za kus.
211837 /
87,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 1.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou plné úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly a
není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na optimální
stránku
procvičovacího sešitu. Orientační obsah: Numerace
v oboru 1 - 5, čísla 1 - 3,
základní geometrické útvary, čísla 4 - 5, číslo 0,
opakování, numerace v oboru 1 -
10, geometrické cvičení. Cena za kus.

cena za ks
212009 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 2.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou plné úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly a
není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na optimální
stránku procvičovacího sešitu.
Orientační obsah: číslo 6, 7, 8, 9, 10, opakování.
Cena za kus.
212010 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 3.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou plné úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly a
není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na optimální
stránku procvičovacího sešitu.
Orientační obsah: čísla 0 - 20, sčítání a odčítání
bez přechodu desítky, sčítání
a odčítání s přechodem desítky, opakování,
hádanky. Cena za kus.
212011 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 1.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Obsah: počítání do 20 bez přechodu přes
desítku, geometrie, sčítání do 20 s
přechodem přes desítku, geometrie, odčítání do 20
s přechodem přes desítku,
počítání se závorkami. Cena za kus.

cena za ks
212012 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 2.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Obsah: počítání do 100, měření,
zaokrouhlování na desítky, počítání do sta
bez přechodu, s přechodem přes desítku,
souměrnost, geometrie. Cena za kus.
212013 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 3.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Obsah: čas, násobení 0 - 5, litry,
kilogramy, dělení jednou - pěti, sčítání
a odčítání do sta. Cena za kus.
212014 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 1. díl,
formát A4. Procvičovací sešity jsou
sestaveny obdobně jako v 1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Cena za kus.
212050 /
29,49 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 2. díl,
formát A4. Procvičovací sešity jsou
sestaveny obdobně jako v 1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Cena za kus.
212051 /
29,49 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 3. díl,
formát A4. Procvičovací sešity jsou
sestaveny obdobně jako v 1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Cena za kus.
212052 /
29,49 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 1. díl,
formát A4. Procvičovací sešity jsou
sestaveny obdobně jako ve 3. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Cena za kus.
212053 /
32,20 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 2. díl,
formát A4. Procvičovací sešity jsou
sestaveny obdobně jako ve 3. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Cena za kus.
212054 /
29,49 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 3. díl,
formát A4. Procvičovací sešity jsou
sestaveny obdobně jako ve 3. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Cena za kus.
212055 /
29,49 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Sešit je vhodný k souboru Český jazyk pro 4. třídu
ZŠ, který obsahuje samostatně
prodejnou dvoudílnou učebnici, čítanku a dvoudílný
pracovní sešit. Celý soubor
navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 3.
třídu ZŠ a je podobně obsahově a
graficky koncipován. 56 stran, formát A4. Cena za
kus.
212000 /
46,05 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
Otvírací doba skladu:
Po 7 - 15
Út 7 - 15
St 7 - 15:30
Čt 7 - 15
Pá 7 - 12