https://www.hevacz.cz
Dopravné nad 2000,- zdarma

Procvičovací sešity

řadit:
 zobrazit:
 z 23

SKLADEM
Blok v moderních pastelových barvách. Formát A4,
60 linkovaných listů. Cena za kus.
240010 /
112,70 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Blok v moderních pastelových barvách. Formát A4,
60 linkovaných listů. Cena za kus.
240011 /
112,70 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Blok v moderních pastelových barvách. Formát A4,
60 linkovaných listů. Cena za kus.
240012 /
112,70 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 2. díl
formát: A4

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované.
Obsahují spoustu úkolů k
procvičování učiva. Přímo na jednotlivých
stránkách je uváděna merodika k
úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující.
Jednotlivé typy učiva (opakování,
výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem
stránky v souladu s odlišením
v učebnici.
V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek
místa k dopisování (řádkování je
stejné jako u písanek). V úkolech žáci dopisují,
podtrhují, luští tajenky,
opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují,
vybarvují, hledají význam
přísloví...
Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování
i-y.

cena za ks
212036 /
62,10 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 1. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Metodický úvod
Opakování - význam slov
Opakování - věta
Opakování - slova
Opakování - hlásky
Opakování - tvrdé a měkké souhlásky
Opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Opakování - výslovnost a psaní souhlásek ve
slovech
Opakování - podstatná jména
Opakování - podstatná jména obecná a vlastní
Rod, číslo a pád podstatných jmen
Opakování - slovesa
Časování sloves
Opakování - předložky a spojky
Tvary podstatných jmen a sloves
Tvary slov a slova příbuzná
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po M
Obsah

cena za ks
212040 /
50,60 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 2. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po V
Slova s předponou vy-, vý-
Vyjmenovaná slova po Z
Slovní druhy
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Slova ohebná
Příslovce
Předložky, spojky
Částice
Citoslovce
Věta jednoduchá a souvětí
Stavba věty jednoduché
Souvětí
Obsah

cena za ks
212042 /
49,50 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 1. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Metodický úvod
Opakování - význam věty a slova
Opakování - význam slova
Opakování - hlásky
Opakování - slovní druhy
Opakování - podstatná jména
Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky
Opakování - slovesa
Opakování - slovní druhy ohebné
Opakování - příslovce, předložky, spojky
Stavba slova
Rozdíl mezi předponou a předložkou
Opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V,
Z
Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá - podmět a přísudek
Podmět a přísudekě
cena za ks
212044 /
41,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 2. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského,
mužského
Souhrnná cvičení
Slovesa - opakování
Časování sloves v přítomném, budoucím a minulém
čase
Opakování
Shoda přísudku s podmětem rodu středního,
ženského, mužského
Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
Opakování

cena za ks
212045 /
41,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 1. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je
možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik
číslic. Postup učiva koresponduje s
postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou
odkazy na optimální stránku
procvičovacího sešitu.

Orientační obsah: Numerace v oboru 1 - 5, čísla 1
- 3, základní geometrické
útvary, čísla 4 - 5, číslo 0, opakování, numerace
v oboru 1 - 10, geometrické
cvičení

cena za ks
212009 /
12,65 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 2. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je
možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik
číslic. Postup učiva koresponduje s
postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou
odkazy na optimální stránku
procvičovacího sešitu.

Orientační obsah: číslo 6, 7, 8, 9, 10, opakování

cena za ks
212010 /
12,65 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 3. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je
možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik
číslic. Postup učiva koresponduje s
postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou
odkazy na optimální stránku
procvičovacího sešitu.

Orientační obsah: čísla 0 - 20, sčítání a odčítání
bez přechodu desítky, sčítání
a odčítání s přechodem desítky, opakování, hádanky

cena za ks
212011 /
12,65 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 1. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

Obsah: počítání do 20 bez přechodu přes desítku,
geometrie, sčítání do 20 s
přechodem přes desítku, geometrie, odčítání do 20
s přechodem přes desítku,
počítání se závorkami

cena za ks
212012 /
13,81 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 2. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

Obsah: počítání do 100, měření, zaokrouhlování na
desítky, počítání do sta bez
přechodu, s přechodem přes desítku, souměrnost,
geometrie

cena za ks
212013 /
13,81 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 3. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

obsah: čas, násobení 0 - 5, litry, kilogramy,
dělení jednou - pěti, sčítání a
odčítání do sta

cena za ks
212014 /
13,81 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 1. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly. Postup
učiva koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212050 /
32,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 2. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly. Postup
učiva koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212051 /
32,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 3. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly. Postup
učiva koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212052 /
32,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 1. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako ve
3. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212053 /
32,43 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 2. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako ve
3. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212054 /
32,43 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 3. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako ve
3. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212055 /
32,43 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
Cvičebnice aktivit obsahuje 120 stran aktivit a
stíratelnou tabulí k procvičování
psaní písmen a čísel. Vel.205×14×279 mm. Cena za
kus.
570936 /
220,80 Kč vč.DPH
Na dotaz
SKLADEM
Cvičebnice aktivit obsahuje 120 stran aktivit a
stíratelnou tabulí k procvičování
psaní písmen a čísel. Vel.205×14×279 mm. Cena za
kus.
570937 /
220,80 Kč vč.DPH
SKLADEM
SKLADEM
Sešit je vhodný k souboru Český jazyk pro 4. třídu
ZŠ, který obsahuje samostatně
prodejnou dvoudílnou učebnici, čítanku a dvoudílný
pracovní sešit.

Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého
jazyka pro 3. třídu ZŠ a je
podobně obsahově a graficky koncipován.

56 stran, formát A4,
212000 /
46,05 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
Otvírací doba skladu:
Po 7 - 15
Út 7 - 15
St 7 - 15:30
Čt 7 - 15
Pá 7 - 12