https://www.hevacz.cz
Otevírací doba skladu:
po,út,čt 7-15h, středa 7-15,30, pátek 7-12h
Infolinka: 777 125 100

Písanky, procvičovací sešity, taháky

Vyberte podkategorii
řadit:
 zobrazit:
 z 38

SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 2. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

Obsah: počítání do 100, měření, zaokrouhlování na
desítky, počítání do sta bez
přechodu, s přechodem přes desítku, souměrnost,
geometrie

cena za ks
212013 /
11,17 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Taháky do kapsy - Aritmetika

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212301 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 3. díl
formát: A5

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

obsah: čas, násobení 0 - 5, litry, kilogramy,
dělení jednou - pěti, sčítání a
odčítání do sta

cena za ks
212014 /
11,17 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Taháky do kapsy - Geometrie

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212302 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 1. díl
formát: A4

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované.
Obsahují spoustu úkolů k
procvičování učiva. Přímo na jednotlivých
stránkách je uváděna metodika k
úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující.
Jednotlivé typy učiva (opakování,
výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem
stránky v souladu s odlišením
v učebnici.
V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek
místa k dopisování (řádkování je
stejné jako u písanek). U úkolech žáci dopisují,
podtrhují, luští tajenky,
opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují,
vybarvují, hledají význam
přísloví...
Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování
i-ý.

cena za ks
212035 /
62,10 Kč vč.DPH
SKLADEM
SKLADEM
Taháky do kapsy - Fyzika

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212303 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu 1. díl
formát: A4

První díl obsahuje rozcvičovací cviky na uvolnění
ruky v souladu se směrnicemi
MŠ.

cena za ks
212001 /
13,81 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 2. díl
formát: A4

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované.
Obsahují spoustu úkolů k
procvičování učiva. Přímo na jednotlivých
stránkách je uváděna merodika k
úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující.
Jednotlivé typy učiva (opakování,
výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem
stránky v souladu s odlišením
v učebnici.
V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek
místa k dopisování (řádkování je
stejné jako u písanek). V úkolech žáci dopisují,
podtrhují, luští tajenky,
opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují,
vybarvují, hledají význam
přísloví...
Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování
i-y.

cena za ks
212036 /
62,10 Kč vč.DPH
SKLADEM
SKLADEM
Taháky do kapsy - Chemie

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212304 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu 2. díl
formát: A5

Druhý díl písanky vyučuje psací písmena a jejich
spojení. Psací písmo použité v
písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího
písma a prošlo schvalovacím
řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze -
Zličíně.

obsahuje: l, e, i, u, é, ú, ů, í, slabiky, a, o,
m, M, slova, t, p, s, A, O,
.!?, T, j, J, y, číslice

Taktika výuky psacího písma využívá obtahování
předepsaného písmene, nacvičování
složitějších písmen po částech, psaní písmene
(nebo částí) na předepsaném
náznaku. Často jsou na prvních řádcích nácviku
písmene používány pomocné sklonné
čáry a výškové linky.

cena za ks
212002 /
11,20 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 1. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Metodický úvod
Opakování - význam slov
Opakování - věta
Opakování - slova
Opakování - hlásky
Opakování - tvrdé a měkké souhlásky
Opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Opakování - výslovnost a psaní souhlásek ve
slovech
Opakování - podstatná jména
Opakování - podstatná jména obecná a vlastní
Rod, číslo a pád podstatných jmen
Opakování - slovesa
Časování sloves
Opakování - předložky a spojky
Tvary podstatných jmen a sloves
Tvary slov a slova příbuzná
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po M
Obsah

cena za ks
212040 /
50,60 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Taháky do kapsy - Dějepis

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212306 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 3. díl
formát: A5

Třetí díl písanky vyučuje psací písmena a jejich
spojení. Psací písmo použité v
písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího
písma a prošlo schvalovacím
řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze -
Zličíně.

obsahuje: n, N, d, D, k, U, Y, I, K, r, P, R, v,
V, z, Z, h, H, au, ou, číslice

Taktika výuky psacího písma využívá obtahování
předepsaného písmene, nacvičování
složitějších písmen po částech, psaní písmene
(nebo částí) na předepsaném
náznaku. Často jsou na prvních řádcích nácviku
písmene používány pomocné sklonné
čáry a výškové linky.

cena za ks
212003 /
11,17 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 2. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po V
Slova s předponou vy-, vý-
Vyjmenovaná slova po Z
Slovní druhy
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Slova ohebná
Příslovce
Předložky, spojky
Částice
Citoslovce
Věta jednoduchá a souvětí
Stavba věty jednoduché
Souvětí
Obsah

cena za ks
212042 /
49,50 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Taháky do kapsy - Biologie člověka

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212307 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 4. díl
formát: A5

Čtvrtý díl vyučuje psací písmena a jejich spojení.
Psací písmo použité v
písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího
písma a prošlo schvalovacím
řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze -
Zličíně.

obsahuje: S, š, Š, L, c, Č, b, B, ž, Ž, g, G, f,
F, ch, Ch, di, ti, ni, dě, tě,
ně, bě, pě, vě, mě, fě, ď, ť, ň, číslice

Taktika výuky psacího písma využívá obtahování
předepsaného písmene, nacvičování
složitějších písmen po částech, psaní písmene
(nebo částí) na předepsaném
náznaku. Často jsou na prvních řádcích nácviku
písmene používány pomocné sklonné
čáry a výškové linky.

cena za ks
212004 /
11,20 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 1. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Metodický úvod
Opakování - význam věty a slova
Opakování - význam slova
Opakování - hlásky
Opakování - slovní druhy
Opakování - podstatná jména
Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky
Opakování - slovesa
Opakování - slovní druhy ohebné
Opakování - příslovce, předložky, spojky
Stavba slova
Rozdíl mezi předponou a předložkou
Opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V,
Z
Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá - podmět a přísudek
Podmět a přísudekě
cena za ks
212044 /
41,40 Kč vč.DPH
Na dotaz
SKLADEM
Taháky do kapsy - Angličtina

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212308 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 5. díl
formát: A5

Obsahuje rozšiřující cvičení a úkoly. Na vnitřní
straně obálky je procvičování i
psaní číslic.

cena za ks
212005 /
11,17 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 2. díl
formát: A4

Orientační obsah:
Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského,
mužského
Souhrnná cvičení
Slovesa - opakování
Časování sloves v přítomném, budoucím a minulém
čase
Opakování
Shoda přísudku s podmětem rodu středního,
ženského, mužského
Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
Opakování

cena za ks
212045 /
41,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Taháky do kapsy - Němčina

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212309 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu, 1. díl
formát: A5

Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
V písankách je pamatováno na
procvičování písmen, slov, vět, číslic i
matematických výrazů. Psací písmo
použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo
schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu
pedagogickém v Praze.

Obsah: Opakování, l, e, b, f, h, k, d, ď, t, ť, l,
4, 7, u, U, i, r, ř, n ň, m,
N, M, v, V, y, Y, W, w, opakování, c, č, C, Č, ch,
CH, E, 6, opakování

cena za ks
212006 /
11,17 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 1. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly. Postup
učiva koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212050 /
32,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Taháky do kapsy - Zeměpis

Praktický rádce do kapsy napsaný tak, aby se v něm
dalo rychle zorientovat.

cena za ks
212305 /
25,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu, 2. díl
formát: A5

Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
V písankách je pamatováno na
procvičování písmen, slov, vět, číslic i
matematických výrazů. Psací písmo
použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo
schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu
pedagogickém v Praze.

Obsah: O, o, A, a, d, ď, g, G, q, Q, 0, 9,
opakování, j, p, g, G, q, Q, y,
opakování, I, J, H, K, opakování, X, x, 8, 4, P,
B, R, opakování

cena za ks
212007 /
11,17 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 2. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly. Postup
učiva koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212051 /
32,40 Kč vč.DPH
Na dotaz
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu 3. díl
formát: A5

Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
V písankách je pamatováno na
procvičování písmen, slov, vět, číslic i
matematických výrazů. Psací písmo
použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo
schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu
pedagogickém v Praze.

obsah: Ř, opakování, T, Ť, F, 3, 5, opakování, s,
š, S, Š, L, D, Z, Ž, z, ž,
opakování, datum, opakování, X, L, C, D, M,
opakování, přání, adresa, pozdrav,
opakování, velká tiskací písmena

cena za ks
212008 /
11,20 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
Procvičovací sešit matematika 3. třída, 3. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v
1. a 2. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k samostatné práci
i jako domácí úkoly. Postup
učiva koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212052 /
32,40 Kč vč.DPH
Na dotaz
SKLADEM
Písanka - vyjmenovaná slova
formát: A5, 56 stran

cena za ks
212020 /
23,00 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika 4. třída, 1. díl
formát: A4

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako ve
3. třídě a jsou plné úkolů,
které je možno používat k samostatné práci i jako
domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách
učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího sešitu.

cena za ks
212053 /
32,43 Kč vč.DPH
SKLADEM
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> master