www.hevacz.cz
Otevírací doba skladu:
po,út,čt 7-15h, středa 7-15,30, pátek 7-12h

Písanky, procvičovací sešity, taháky

Vyberte podkategorii
řadit:
 zobrazit:
 z 36

SKLADEM
Písanka - vyjmenovaná slova formát: A5, 56 stran cena za ks
212020 /
20,90 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu 1. díl formát: A4 První díl obsahuje rozcvičovací cviky na uvolnění ruky v souladu se směrnicemi MŠ. cena za ks
212001 /
13,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu 2. díl formát: A5 Druhý díl písanky vyučuje psací písmena a jejich spojení. Psací písmo použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze - Zličíně. obsahuje: l, e, i, u, é, ú, ů, í, slabiky, a, o, m, M, slova, t, p, s, A, O, .!?, T, j, J, y, číslice Taktika výuky psacího písma využívá obtahování předepsaného písmene, nacvičování složitějších písmen po částech, psaní písmene (nebo částí) na předepsaném náznaku. Často jsou na prvních řádcích nácviku písmene používány pomocné sklonné čáry a výškové linky. cena za ks
212002 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 3. díl formát: A5 Třetí díl písanky vyučuje psací písmena a jejich spojení. Psací písmo použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze - Zličíně. obsahuje: n, N, d, D, k, U, Y, I, K, r, P, R, v, V, z, Z, h, H, au, ou, číslice Taktika výuky psacího písma využívá obtahování předepsaného písmene, nacvičování složitějších písmen po částech, psaní písmene (nebo částí) na předepsaném náznaku. Často jsou na prvních řádcích nácviku písmene používány pomocné sklonné čáry a výškové linky. cena za ks
212003 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 4. díl formát: A5 Čtvrtý díl vyučuje psací písmena a jejich spojení. Psací písmo použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze - Zličíně. obsahuje: S, š, Š, L, c, Č, b, B, ž, Ž, g, G, f, F, ch, Ch, di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě, ď, ť, ň, číslice Taktika výuky psacího písma využívá obtahování předepsaného písmene, nacvičování složitějších písmen po částech, psaní písmene (nebo částí) na předepsaném náznaku. Často jsou na prvních řádcích nácviku písmene používány pomocné sklonné čáry a výškové linky. cena za ks
212004 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 5. díl formát: A5 Obsahuje rozšiřující cvičení a úkoly. Na vnitřní straně obálky je procvičování i psaní číslic. cena za ks
212005 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu, 1. díl formát: A5 Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici. V písankách je pamatováno na procvičování písmen, slov, vět, číslic i matematických výrazů. Psací písmo použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Obsah: Opakování, l, e, b, f, h, k, d, ď, t, ť, l, 4, 7, u, U, i, r, ř, n ň, m, N, M, v, V, y, Y, W, w, opakování, c, č, C, Č, ch, CH, E, 6, opakování cena za ks
212006 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu, 2. díl formát: A5 Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici. V písankách je pamatováno na procvičování písmen, slov, vět, číslic i matematických výrazů. Psací písmo použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Obsah: O, o, A, a, d, ď, g, G, q, Q, 0, 9, opakování, j, p, g, G, q, Q, y, opakování, I, J, H, K, opakování, X, x, 8, 4, P, B, R, opakování cena za ks
212007 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu 3. díl formát: A5 Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici. V písankách je pamatováno na procvičování písmen, slov, vět, číslic i matematických výrazů. Psací písmo použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. obsah: Ř, opakování, T, Ť, F, 3, 5, opakování, s, š, S, Š, L, D, Z, Ž, z, ž, opakování, datum, opakování, X, L, C, D, M, opakování, přání, adresa, pozdrav, opakování, velká tiskací písmena cena za ks
212008 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 1. díl formát: A4 Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s odlišením v učebnici. V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování (řádkování je stejné jako u písanek). U úkolech žáci dopisují, podtrhují, luští tajenky, opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam přísloví... Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování i/ý. cena za ks
212035 /
57,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 2. díl formát: A4 Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna merodika k úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s odlišením v učebnici. V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování (řádkování je stejné jako u písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují, luští tajenky, opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam přísloví... Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování i/y. cena za ks
212036 /
57,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 1. díl formát: A4 Orientační obsah: Metodický úvod Opakování - význam slov Opakování - věta Opakování - slova Opakování - hlásky Opakování - tvrdé a měkké souhlásky Opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Opakování - výslovnost a psaní souhlásek ve slovech Opakování - podstatná jména Opakování - podstatná jména obecná a vlastní Rod, číslo a pád podstatných jmen Opakování - slovesa Časování sloves Opakování - předložky a spojky Tvary podstatných jmen a sloves Tvary slov a slova příbuzná Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Obsah cena za ks
212040 /
46,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 2. díl formát: A4 Orientační obsah: Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Slova s předponou vy-, vý- Vyjmenovaná slova po Z Slovní druhy Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Slova ohebná Příslovce Předložky, spojky Částice Citoslovce Věta jednoduchá a souvětí Stavba věty jednoduché Souvětí Obsah cena za ks
212042 /
46,20 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 1. díl formát: A4 Orientační obsah: Metodický úvod Opakování - význam věty a slova Opakování - význam slova Opakování - hlásky Opakování - slovní druhy Opakování - podstatná jména Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky Opakování - slovesa Opakování - slovní druhy ohebné Opakování - příslovce, předložky, spojky Stavba slova Rozdíl mezi předponou a předložkou Opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z Věta jednoduchá a souvětí Věta jednoduchá - podmět a přísudek Podmět a přísudekě cena za ks
212044 /
39,60 Kč vč.DPH
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 2. díl formát: A4 Orientační obsah: Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského Souhrnná cvičení Slovesa - opakování Časování sloves v přítomném, budoucím a minulém čase Opakování Shoda přísudku s podmětem rodu středního, ženského, mužského Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným Opakování cena za ks
212045 /
39,60 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 1. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Orientační obsah: Numerace v oboru 1 - 5, čísla 1 - 3, základní geometrické útvary, čísla 4 - 5, číslo 0, opakování, numerace v oboru 1 - 10, geometrické cvičení cena za ks
212009 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 2. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Orientační obsah: číslo 6, 7, 8, 9, 10, opakování cena za ks
212010 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 3. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Orientační obsah: čísla 0 - 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky, sčítání a odčítání s přechodem desítky, opakování, hádanky cena za ks
212011 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 1. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Obsah: počítání do 20 bez přechodu přes desítku, geometrie, sčítání do 20 s přechodem přes desítku, geometrie, odčítání do 20 s přechodem přes desítku, počítání se závorkami cena za ks
212012 /
10,45 Kč vč.DPH
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 2. díl formát: A5 Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Obsah: počítání do 100, měření, zaokrouhlování na desítky, počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku, souměrnost, geometrie cena za ks
212013 /
10,45 Kč vč.DPH