Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
https://www.hevacz.cz
Dopravné nad 2000,- zdarma
Pro zobrazení velkoobchodních cen je nutné se zaregistrovat/přihlásit s Vaším IČO.

Písanky, procvičovací sešity, taháky

Vyberte podkategorii
řadit:
 zobrazit:
 z 40

SKLADEM
Blok v moderních pastelových barvách. Formát A4,
60 linkovaných listů. Cena za kus.
240010 /
136,90 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Blok v moderních pastelových barvách. Formát A4,
60 linkovaných listů. Cena za kus.
240011 /
136,90 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Blok v moderních pastelových barvách. Formát A4,
60 linkovaných listů. Cena za kus.
240012 /
136,90 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Logopedické pohádky Popelka. Titul obsahuje 24
stran pohádkového příběhu vytvořeného
společeně s logopedem se zaměřením na hlásku L.
Cena za kus.
570417 /
78,40 Kč vč.DPH
SKLADEM
SKLADEM
212131 /
31,10 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu 1. díl, formát A4. První díl
obsahuje rozcvičovací cviky na
uvolnění ruky v souladu se směrnicemi MŠ. Cena za
kus
212001 /
17,30 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu 2. díl, formát A5. Druhý díl
písanky vyučuje psací písmena a
jejich spojení. Psací písmo použité v písankách je
v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve
Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze
- Zličíně. Obsahuje: l, e, i, u, é, ú, ů, í,
slabiky, a, o, m, M, slova, t, p, s, A,
O, .!?, T, j, J, y, číslice. Taktika výuky psacího
písma využívá obtahování
předepsaného písmene, nacvičování složitějších
písmen po částech, psaní písmene
(nebo částí) na předepsaném náznaku. Často jsou na
prvních řádcích nácviku písmene
používány pomocné sklonné čáry a výškové linky.
Cena za kus.
212002 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 3. díl, formát A5. Třetí díl
písanky vyučuje psací písmena a
jejich spojení. Psací písmo použité v písankách je
v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve
Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze
- Zličíně. Obsahuje: n, N, d, D, k, U, Y, I, K, r,
P, R, v, V, z, Z, h, H, au, ou,
číslice. Taktika výuky psacího písma využívá
obtahování předepsaného písmene,
nacvičování složitějších písmen po částech, psaní
písmene (nebo částí) na
předepsaném náznaku. Často jsou na prvních řádcích
nácviku písmene používány pomocné
sklonné čáry a výškové linky. Cena za kus.
212003 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 4. díl, formát A5. Čtvrtý
díl vyučuje psací písmena a jejich
spojení. Psací písmo použité v písankách je v
souladu s aktuální tabulí psacího
písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném
ústavu pedagogickém v Praze -
Zličíně. Obsahuje: S, š, Š, L, c, Č, b, B, ž, Ž,
g, G, f, F, ch, Ch, di, ti, ni, dě,
tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě, ď, ť, ň, číslice.
Taktika výuky psacího písma využívá
obtahování předepsaného písmene, nacvičování
složitějších písmen po částech, psaní
písmene (nebo částí) na předepsaném náznaku. Často
jsou na prvních řádcích nácviku
písmene používány pomocné sklonné čáry a výškové
linky. Cena za kus.
212004 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 1. třídu, 5. díl, formát A5. Obsahuje
rozšiřující cvičení a úkoly. Na
vnitřní straně obálky je procvičování i psaní
číslic. Cena za kus.
212005 /
12,65 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu, 1. díl, formát A5. Písanky
korespondují s postupem učiva v
učebnici. V písankách je pamatováno na
procvičování písmen, slov, vět, číslic i
matematických výrazů. Psací písmo použité v
písankách je v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve
Výzkumném ústavu pedagogickém v
Praze. Obsah: Opakování, l, e, b, f, h, k, d, ď,
t, ť, l, 4, 7, u, U, i, r, ř, n ň,
m, N, M, v, V, y, Y, W, w, opakování, c, č, C, Č,
ch, CH, E, 6, opakování. Cena za
kus.
212006 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu, 2. díl, formát A5. Písanky
korespondují s postupem učiva v
učebnici. V písankách je pamatováno na
procvičování písmen, slov, vět, číslic i
matematických výrazů. Psací písmo použité v
písankách je v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve
Výzkumném ústavu pedagogickém v
Praze. Obsah: O, o, A, a, d, ď, g, G, q, Q, 0, 9,
opakování, j, p, g, G, q, Q, y,
opakování, I, J, H, K, opakování, X, x, 8, 4, P,
B, R, opakování. Cena za kus.
212007 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka pro 2. třídu 3. díl, formát A5.Písanky
korespondují s postupem učiva v
učebnici. V písankách je pamatováno na
procvičování písmen, slov, vět, číslic i
matematických výrazů. Psací písmo použité v
písankách je v souladu s aktuální tabulí
psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve
Výzkumném ústavu pedagogickém v
Praze. Obsah: Ř, opakování, T, Ť, F, 3, 5,
opakování, s, š, S, Š, L, D, Z, Ž, z, ž,
opakování, datum, opakování, X, L, C, D, M,
opakování, přání, adresa, pozdrav,
opakování, velká tiskací písmena. Cena za kus.
212008 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Písanka - vyjmenovaná slova, formát A5, 56 stran.
Cena za kus.
212020 /
21,90 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 1. díl,
formát A4. Sešity jsou velice přehledné
a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k
procvičování učiva. Přímo na
jednotlivých stránkách je uváděna metodika k
úkolům, ale většina úkolů je
samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva
(opakování, výklad, sloh) jsou barevně
odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s
odlišením v učebnici. V procvičovacích
sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování
(řádkování je stejné jako u
písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují,
luští tajenky, opisují, vybírají z
nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam
přísloví... Velký prostor je
věnovaný opakování a doplňování i-ý. Cena za kus.
212035 /
61,00 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 2. třída, 2. díl,
formát A4. Sešity jsou velice přehledné
a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k
procvičování učiva. Přímo na
jednotlivých stránkách je uváděna metodika k
úkolům, ale většina úkolů je
samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva
(opakování, výklad, sloh) jsou barevně
odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s
odlišením v učebnici. V procvičovacích
sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování
(řádkování je stejné jako u
písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují,
luští tajenky, opisují, vybírají z
nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam
přísloví... Velký prostor je
věnovaný opakování a doplňování i-ý. Cena za kus.
212036 /
56,45 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 1. díl,
formát A4.
Orientační obsah: Metodický úvod, Opakování -
význam slov, Opakování - věta,
Opakování - slova, Opakování - hlásky, Opakování -
tvrdé a měkké souhlásky,
Opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, Opakování
- výslovnost a psaní souhlásek ve
slovech, Opakování - podstatná jména, Opakování -
podstatná jména obecná a vlastní
Rod, číslo a pád podstatných jmen, Opakování -
slovesa, Časování sloves, Opakování -
předložky a spojky, Tvary podstatných jmen a
sloves, Tvary slov a slova příbuzná,
Vyjmenovaná slova po B, Vyjmenovaná slova po L,
Vyjmenovaná slova po M. Cena za kus.
212040 /
46,00 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 3. třída, 2. díl,
formát A4. Orientační obsah:
Vyjmenovaná slova po M, P,S,V, Z, Slova s
předponoun vy-, vý-,slovní druhy,Podstatná
jména, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa,
Slova ohebná, Příslovce,
Předložky, spojky, Částice, Citoslovce, Věta
jednoduchá a souvětí, Stavba věty
jednoduché, Souvětí. Cena za kus.
Souvětí
Obsah

cena za ks
212042 /
44,95 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 1. díl,
formát A4. Orientační obsah:
Metodický úvod, Opakování - význam věty a slova,
význam slova, hlásky, slovní druhy,
podstatná jména, přídavná jména, zájmena,
číslovky, slovesa, slovní druhy ohebné,
Příslovce, předložky, spojky, Nově - Stavba slova,
Rozdíl mezi předponou a
předložkou, Opakování - vyjmenovaná slova po B, L,
M, P, S, V, Z, Věta jednoduchá a
souvětí, Věta jednoduchá - podmět a přísudek,
Podmět a přísudekě. Cena za kus.
212044 /
37,64 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Pracovní sešit Český jazyk 4. třída, 2. díl,
formát A4. Orientační obsah:
Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského,
mužského, Souhrnná cvičení,
Slovesa - opakování, Časování sloves v přítomném,
budoucím a minulém čase, Opakování
Shoda přísudku s podmětem rodu středního,
ženského, mužského, Shoda přísudku s
podmětem nevyjádřeným, Opakování. Cena za kus.
212045 /
37,64 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
512057 /
31,36 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
512058 /
31,36 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
512059 /
31,36 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Stíratelný sešit - Procvičuj si psaní písmen a
číslic, licenční motivy regionální a
zahraniční, právně nezávadné. Mix motivů Krtek 1 a
Krtek 2. Velikost 16,5 x 23,5 x
1,2 cm (š x d x v),12 stran včetně obálky. Lesklý
povrch z lícové i rubové strany
zaručuje opakovatelnost spolu s popisovačem s
plstěným hrotem, který je nedílnou
součástí výrobku. Povrch a přiložený popisovač
zajišťují opakovatelnost psaní bez
stresu z neúspěchu lesklý povrch zaručuje správný
skluz fixu. Předtištěné linky
korespondují s linkami v písankách.Sešit slouží k
opakovanému nácviku jednotažného
písma, číslic, hodin vše vloženo v transparentním
sáčku. Cena za kus.
212098 /
92,00 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Stíratelný sešit - Procvičuj si (před)školáku.
Licenční motivy regionální a
zahraniční, právně nezávadné. Velikost 16,5 x 23,5
x 1,3 cm (š x d x v), 12 stran
včetně obálky, sešit vytvořen na základě
doporučení Poradny pedagogů. Lesklý povrch
z lícové i rubové strany zaručuje opakovatelnost
spolu s popisovačem s plstěným
hrotem, který je nedílnou součástí výrobku. Povrch
a přiložený popisovač zajišťují
opakovatelnost psaní bez stresu z neúspěchu. Sešit
slouží k opakovanému nácviku
základních tvarů, čar, obloučků, jednoduchých
uvolňovacích cviků, jednotažek, tedy
příprava dítěte na výuku psaní. Cena za kus.
211837 /
87,40 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 1.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou plné úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly a
není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na optimální
stránku
procvičovacího sešitu. Orientační obsah: Numerace
v oboru 1 - 5, čísla 1 - 3,
základní geometrické útvary, čísla 4 - 5, číslo 0,
opakování, numerace v oboru 1 -
10, geometrické cvičení. Cena za kus.

cena za ks
212009 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 2.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou plné úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly a
není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na optimální
stránku procvičovacího sešitu.
Orientační obsah: číslo 6, 7, 8, 9, 10, opakování.
Cena za kus.
212010 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 1. třídu, 3.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou plné úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly a
není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva
koresponduje s postupem v učebnici a na
stránkách učebnice jsou odkazy na optimální
stránku procvičovacího sešitu.
Orientační obsah: čísla 0 - 20, sčítání a odčítání
bez přechodu desítky, sčítání
a odčítání s přechodem desítky, opakování,
hádanky. Cena za kus.
212011 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 1.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Obsah: počítání do 20 bez přechodu přes
desítku, geometrie, sčítání do 20 s
přechodem přes desítku, geometrie, odčítání do 20
s přechodem přes desítku,
počítání se závorkami. Cena za kus.

cena za ks
212012 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
SKLADEM
Procvičovací sešit matematika pro 2. třídu, 2.
díl, formát A5. Procvičovací sešity
jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné
úkolů, které je možno používat k
samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva
koresponduje s postupem v
učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na
optimální stránku procvičovacího
sešitu. Obsah: počítání do 100, měření,
zaokrouhlování na desítky, počítání do sta
bez přechodu, s přechodem přes desítku,
souměrnost, geometrie. Cena za kus.
212013 /
13,80 Kč vč.DPH
Více jak 5ks
Otvírací doba skladu:
Po 7 - 15
Út 7 - 15
St 7 - 15:30
Čt 7 - 15
Pá 7 - 12